Bạn muốn đồng hành cùng ODS ?

Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong ngày đầu tiên đặt chân đến ODS vì tại đây không có đồng nghiệp. Thay vào đó, bạn có được những đồng bọn, những người bạn, người anh em...

Support Technical

System Technical

System Technical

Support Technician

DESIGN

Designer

sales

SALES

Accounting

Accounting

Operator

Operator

OperatorOperator

HumanResouce

Leader

LEADER

Mới nhất

Nhân Viên Lập Trình Full Time

Nhân Viên Thành phố Hồ Chí Minh 5 15.000.000 – 20.000.000đ (Tùy theo năng lực) + thưởng ngày lễ trong năm + thưởng theo năng lực cuối năm.

Nhân Viên Chốt Sale Full Time

Chuyên viên 54 Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, Tp. HCM 10 5.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ Khách hàng Full Time

Nhân viên 54 Đường C1, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM 5 7.000.000 - 9.000.000đ

Tiêu điểm